Casa – De Chocolate

2018-01-06T14:05:57+00:00

Op initiatief van Stichting Vila Velha te Zeist is besloten een chocolade huis op te zetten in de favela’s van Brazilië te Vila Velha. Hier kunnen kinderen dagelijks tussen 09:00 – 12:00 een kopje chocolademelk halen. Tevens is het een plek van ontmoeten en samenkomen op een veilige basis. Dit alles is door vrijwilligers ter plekke georganiseerd nadat Joost eind 2016 aanwezig was om alles van de grond te krijgen.

De vrijwilligers zijn een mix van Brazilianen en Europeanen in samenwerking met Emmaus Vila Velha. Hiermee zijn al eerder samenwerkingen geweest zoals het zusterpostje en het schooltje. Erg trots zijn wij dan ook in de hoop hiermee een bijdrage te leveren, hoe klein of groot dan ook, aan de leefomstandigheden van de kinderen in de sloppenwijken.