Over Ons 2018-11-19T08:38:24+00:00

Onze Stichting heeft als doel het leveren van een bijdrage aan de verbetering van de leefomstandigheden en het toekomstperspectief van Braziliaanse kinderen. In het bijzonder op het gebied van onderwijs, gezondheid, huisvesting en persoonlijke ontwikkeling. Dit doen wij door oud ijzer, gebruikte telefoons en pc’s, kapotte fietsen en wasmachines in te zamelen.

Stichting Vila Velha is opgericht door Joost Planje. Aangegrepen door de dapperheid van de bevolking in de arme wijken van Vila Velha Fortaleza Brazilië waar veiligheid, goede voorbeelden, scholing en volwaardige voeding totaal niet vanzelfsprekend zijn werd, op 23 mei 2011, besloten tot de oprichting van Stichting Vila Velha

Bekijk dit filmpje over de achtergrond van Stichting Vila Velha!

Movimento Emaus Vila Velha

Stichting Vila Velha zich in zet om diverse projecten te ondersteunen in samenwerking met Movimento Emaus Vila Velha.

Stichting Vila Velha werkt nauw samen met Movimento Emaus gevestig in Vila Velha Tres te Brazilië. Opgericht in 1998 door de Franse pater Henri Le Boursicaud onder het motto Amor & Cidadania ofwel Liefde & Burgerschap. Deze pater en de advocaat Airton Barreto leiden deze instelling. Net als wij in Nederland halen ze oud ijzer en oude spullen op. De oude spullen zoals televisies, koelkasten, fietsen, kasten en speelgoed worden indien mogelijk gerepareerd en in De Bazar aldaar verkocht. Elke zaterdagochtend gaat De Bazar open en start de verkoop van de opgeknapte spullen aldaar. De opbrengst van deze verkoop wordt onder andere gebruikt voor scholing aan kinderen, het aanschaffen van voedsel en medicijnverstrekking. Want volwaardige voeding en reguliere gezondheidszorg zoals we dit in Nederland kennen is in Vila Veha Tres bepaald niet vanzelfsprekend.

In de afgelopen jaren hebben wij meegewerkt, door middel van donaties, aan een zusterpost, een schooltje en een dagactiviteitencentrum. Dit om vrede te toveren in de harten van de kinderen en moed te kweken op het rechte pad te blijven. Om de kinderen te kunnen voorzien van maaltijden is er de beschikking over een voedselvoorraad. De kosten hiervoor worden mede opgebracht door de volgende werkzaamheden in Vila Velha.Wij doen er alles aan om de mensen in Vila Velha te kunnen helpen door zoveel mogelijk geld te genereren met onze werkzaamheden in Nederland en deze ter plaatse te doneren waar nodig.

Toezicht

Uiteraard voldoen wij aan alle vereiste voor het vervoeren, inzamelen, verhandelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen. We zijn dan ook erkend door een organisatie die hier op toeziet, de NIWO genaamd. Ons VIHB afvalstroomnummer is UT517304VIHB.